széna tér patika

ELÉRHETŐSÉGEK

Tel: 06 1 225 7830
Fax: 06 1 225 7832
E-mail: szenaterpatika@invitel.hu

    Nyitva
  Ügyelet
        0-24 óráig
Hétfő-szombat    8-20   20-8
Vasárnap    8-18   18-8
Érvényes 2018.12.31-ig
Szo 8-20, Vasárnap 8-18 nyitott ajtóval

Keresés

65 felett

Patikainfo


Fejbőrápolási tanácsok

haj 30

Közérdekű információ

gyszeresz tanacsadas 1

Előrendelés

elorendeles 1

eletmentokartya1

Helyi forgalmazója patikánk!

Cegadatok X

Fontos!

A honlap oldalain található gyógyszerrel kapcsolatos információk betegség esetén nem helyettesítik a szakemberrel való konzultációt.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg gyógyszerészét!

1. A jelen honlapot (továbbiakban: honlap) működtető Szolgáltató, úgyis, mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő), tájékoztatja a honlap természetes személy Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz, (esetenként a FIÓK-ban kért adatok kitöltéshez) kötött. A regisztráció,  (a FIÓK kitöltése) során a természetes személytől megadni kért adatok személyes adatnak minősülnek. Az adatok megadása önkéntes, az adatkezelés a Látogató, Felhasználó hozzájárulásán alapul.

2. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályi rendelkezéseket betartja:
2.1. Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
2.2. A Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.,
2.3. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
2.4. a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
2.5. a 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
2.6. az "Online Privacy Alliance" ajánlásait.

3. Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlap látogatásakor regisztráció nélkül is az alábbi adatok kerülnek rögzítésre statisztikai elemzés céljára, mely adatok konkrét személyhez nem köthetők:
3.1. IP cím
3.2. Látogatás forrása
3.3. Látogatás időpontja
3.4. Az oldalon eltöltött idő
3.5. Az oldalon megnézett tartalom
3.6. Az adatkezelő a fenti adatokat monitorozza, rögzíti.

4. A honlapon, a regisztráció során kért adatok:
4.1. név
4.2. e-mail cím
4.3. jelszó, vagy facebook accounttal történő regisztráció esetén Facebook átadja az adatkezelőnek a Felhasználó
4.3.1. nevét,
4.3.2. e-mail címét,
4.3.3. telefonszámát és
4.3.4. ismerős listáját.
A regisztráció során megadott adatokat az adatkezelő online ügylet lebonyolítása, szolgáltatás nyújtása céljából kezeli.

5. A honlapon a FIÓK kitöltése során kérhető adatok:
5.1. természetes személy családi és utóneve
5.2. lakcíme, és/vagy szállítási címe
5.3. felhasználónév (nem kötelező)
5.4. telefonszám (nem facebook accounttal való regisztráció esetén)

A FIÓK kitöltése során megadott adatokat az adatkezelő, mint Szolgáltató, az online ügylet lebonyolításához, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adminisztráció és kommunikáció céljából kezeli.
Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a weblap rendszere a hatékony működés érdekében cookie-t használ. Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését a Joomla nyílt forráskódú rendszerrel végzi.

6. Adatkezelésre, feldolgozásra jogosult - a honlap tulajdonosa
Felhasználó adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel.

7. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő a regisztrációhoz szükséges adatokat az online ügylet lebonyolításához, a szolgáltatás nyújtásához, a FIÓK adatait online ügylet lebonyolításához, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében, a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adminisztráció és kommunikáció céljából kezeli, addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges; beleértve ebbe az időtartamba a reklamáció és a jótállás, szavatosság esetkörét, tehát a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében történő tárolás esetét is. Az adatok Szerződés megszűnését követő 90. naptári napon törlésre kerülnek.
Az adatkezelő a hatályos magyar számviteli és adózási jogszabályokban meghatározott körben és időtartamra köteles megőrizni a teljesített szolgáltatásra vonatkozó adatokat.

8. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
A Felhasználót a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján megilleti az adatkezeléssel összefüggésben: a tájékoztatás és helyesbítés joga, az adatok törlése vagy zárolása kérése, az előzetes tájékoztatás és tiltakozás joga és a bíróság, hatóság előtti jogérvényesítés joga.

9. Jogorvoslat lehetősége:
Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája van, forduljon hozzánk e tájékoztatóban írt e-mail címen.
Panasszal, jogorvoslati lehetőséggel a bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

10. A felhasználás célja, általános rendelkezések:
Adatkezelő, a célhoz kötöttség alapelve szerint (Infotv. 4.§), a Felhasználó azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli.

Szolgáltató az adatot meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjti, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében kezeli.
A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás.

A Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli. Az adatkezelő személyes adatkérésre törvény felhatalmazása alapján jogosult szervezeteknek (nyomozó́ hatóság, bíróság, ügyészség, nemzetbiztonsági szolgálat stb.) - jogszabályban meghatározott célból - kérelmükre köteles átadni a Felhasználó nyilvántartott adatait.

Az üzemeltetett tárhelyek kapcsán a Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.
A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a szolgáltatás igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére - a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével a Felhasználónak számolnia kell.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására azzal, hogy ennek időpontjáról a Látogatót, Felhasználót 15 nappal megelőzően az adatkezelő honlapján közzétett közleményben tájékoztatja.

SÜTIK KEZELÉSE
Tájékoztatjuk, hogy honlapunkon sütiket (cookie-kat) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Tudjon meg többet erről!